Entfernungen
Markt 1,5 km Taverna 0,5 km
Gas Station 2,0 km ATM 0,5 km
Farmacy 1,5 km Krankenhaus 5,0 km
Strand 5,0 km Rethymno Hafen 5,0 km
Rethymno Stadt 5,0 km Heraklion Hafen 85,0 km
Heraklion Flughafen 83,0 km Chania Hafen 55,0 km
Chania Flughafen 65,0 km